Właściciel pojazdu: obowiązki i możliwości

Posiadanie samochodu wiąże się z pewnymi obowiązkami, które powinien znać każdy właściciel. W tym artykule omówimy zagadnienia związane z zbyciem pojazdu, jazdą na ubezpieczeniu sprzedającego oraz zawieraniem umowy sprzedaży. Wszystko, co powinien wiedzieć właściciel samochodu, aby uniknąć nieporozumień i konsekwencji prawnych.

Czym jest i i co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?

Umowa sprzedaży samochodu jest dokumentem prawnym, który zawiera szczegółowe warunki transakcji sprzedaży samochodu pomiędzy sprzedającym a kupującym. Umowa powinna zawierać następujące informacje:

  • Dane stron: Imiona i nazwiska lub nazwy i adresy sprzedającego i kupującego.
  • Opis pojazdu: Marka, model, rok produkcji, numer VIN, a także inne istotne informacje dotyczące stanu technicznego samochodu.
  • Cena i warunki płatności: Kwota, za jaką samochód zostanie sprzedany, oraz warunki płatności, takie jak data, sposób i miejsce płatności.
  • Warunki transferu własności: Data i sposób przekazania własności samochodu z sprzedającego na kupującego.
  • Gwarancja i odpowiedzialność sprzedającego: Informacja o ewentualnej gwarancji na samochód i odpowiedzialności sprzedającego za stan techniczny samochodu.
  • Oświadczenia stron: Oświadczenia obu stron, że dokonują transakcji dobrowolnie i że samochód nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami lub prawnymi ograniczeniami.
  • Podpisy stron: Podpisy obu stron potwierdzające zawarcie i akceptację umowy.

Warto pamiętać, że umowa sprzedaży samochodu jest ważnym dokumentem prawnym i powinna być dokładnie przemyślana i zawierać wszystkie istotne informacje. Dlatego też, jeśli masz wątpliwości co do jej treści, warto skonsultować się z prawnikiem.


Czy sprzedaż samochodu trzeba zgłosić do wydziału komunikacji? 

Tak, od 1 stycznia 2020 roku właściciel pojazdu jest zobowiązany do poinformowania właściwego dla miejsca zamieszkania wydziału komunikacji o zbyciu samochodu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku grozi kara pieniężna od 200 do 1000 zł.


Czy można jeździć na ubezpieczeniu sprzedającego?

Tak, kupujący ma możliwość kontynuowania przekazanego ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela i jeździć na tym ubezpieczeniu aż do końca okresu, na jaki zawarta jest umowa. Może też wypowiedzieć tę umowę i zawrzeć nową umowę ubezpieczeniową. Warto pamiętać, że po zmianie właściciela pojazdu, konieczne jest uaktualnienie danych w firmie ubezpieczeniowej, aby mieć pewność, że w razie wypadku ubezpieczenie będzie ważne i pokryje ewentualne szkody.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Właściciel pojazdu: obowiązki i możliwości”

  1. Awatar arrivabus

    każdy z nas ma obowiązek dbać o stan techniczny i bezpieczeństwo swojego pojazdu, należy również pamiętać o regularnych przeglądach i naprawach, aby uniknąć niebezpieczeństwa na drodze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *